/

שירותי ביקורת

במשרדינו צוות ביקורת נרחב של רואי חשבון בעלי ניסיון רב המעניק שירותי ביקורת לתאגידים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים. צוות הביקורת הינו צוות מיומן ומקצועי בעל ניסיון של שנים רבות בכל ענפי המשק. הצוות מקפיד על תודעת שירות גבוהה ללקוחות המשרד וכן על ביצוע עבודת הביקורת במקצועיות וזאת תוך כדי עמידה בלוחות הזמנים על פי צרכי הלקוח והוראות החוק. צוות הביקורת מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים הכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים, דוחות על השינויים בהון העצמי ונספחים. הצוות פועל בהתאם לכללי התקינה החשבונאית המקובלים בישראל. בנוסף, מעניק הצוות שירותים נוספים כגון: דוחות סקורים/בלתי מבוקרים בדיקות נאותות לצורך רכישה/השקעה וכן בדיקות חשבונאיות/פיננסיות נוספות וזאת על פי דרישת הלקוח ובהתאם לצרכיו.

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

במשרדינו צוות מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון של מנהלות חשבונות המעניקות שירותי הנהלת חשבונות הן כפולה והן חד- צידית. הנהלת החשבונות כוללת את ניהול הספרים וביצוע התאמות בנק וכרטיסים באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לכך. הצוות מקפיד על דיווחים שוטפים ועמידה בלוחות הזמנים לרשויות המס וכן על שירות מקצועי ואדיב ללקוחות המשרד. בנוסף, משרדינו מעניק שירותי חשבות שכר באמצעות צוות המנוהל על ידי חשבת שכר בכירה בעלת ניסיון רב המתמחה בדיני עבודה. השירות מיועד הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים המבצעים את הנהלת החשבונות בעסקם.

/

/

מסים

במשרדינו צוות מומחי מס וביניהם רואי חשבון יוצאי רשות המיסים המתמחים הן במיסוי יחיד/הפרט והן במיסוי חברות. צוות המיסים מעניק שירותי יעוץ הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים בכל היבטי המס הכוללים: ייצוג מול רשויות המס (דיוני שומות, כתיבה וטיפול בהשגות וכו'), מתן חוות דעת מקצועית, תכנוני מס, פרה רולינג, טיפול בסוגיות מס, טיפול בהליך גילוי מרצון ועוד. בנוסף, משרדינו עובד בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מהשורה הראשונה המתמחים במיסים לצורך מתן פתרונות וחוות דעת בסוגיות מס מורכבות וזאת על מנת למצות את זכויות הלקוח בהתאם לחוק ולפסיקה. צוות המיסים במשרדינו דואג בנוסף לקבלת אישורים מיוחדים מרשויות המס, כגון: ניכוי מס במקור מתשלומים לחו"ל, טפסי 50 לקבלנים, אישור על פי סעיף 46 ועוד.

החזרי מס לשכירים/ פנסיונרים

מרבית העובדים השכירים, שהכנסתם השנתית הינה עד לתקרה שנקבעה בחוק ושאינם מנהלים/ בעלי שליטה בחברות, פטורים מהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. אך עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם כדאי לעובד שכיר/פנסיונר לפנות למשרדי מס הכנסה ולהגיש בקשה לשם החזר מס. במשרדינו רואי חשבון מומחי מיסים בעלי ידע ומומחיות הנדרשים לבדיקת הזכאות להחזרי מס לשכירים/פנסיונרים בגין השנים השוטפות וכן החזרים בגין שנים קודמות שטרם התיישנו, הכנתם והגשתם למס הכנסה עד לקבלת החזר המס המלא לחשבון הבנק של הלקוח.

/

שירותים נוספים:

ייעוץ פנסיוני

לקבלתו של ייעוץ פנסיוני מתאים ישנה חשיבות מכרעת באשר לעתידו הפיננסי של כל אחד ואחת. במשרדינו יועץ פנסיוני בעל וותק של למעלה מ-25 שנה בתחום הפנסיוני המעניק שירותי יעוץ פנסיוני הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים. מומלץ מאד לקבוע פגישת ייעוץ בהקדם.
לקבלתו של יעוץ פנסיוני מקצועי.

ייעוץ מס לפרישה

בעת פרישה ממקום עבודה ייתכן ותהא קיימת חבות מס בגין תשלומי הפיצויים. משרדנו מעניק שירותי יעוץ מס לפרישה מעבודה, בהם ישנה חבות מס מהותית. בעת הפרישה קיימים מס’ רב של שיקולים הצריכים להילקח בחשבון על מנת לבחור במסלול המשתלם ביותר מבחינת היבטי המס. רואה חשבון ממשרדינו ימליץ על הבחירה במסלול הנכון עבורכם ובנוסף יסייע במילוי הטפסים הנדרשים על ידי רשויות המס בעת הפרישה.

חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדינו נמנה על משרדי רואי החשבון הכלולים במאגר המומחים של בתי המשפט בישראל וזאת לצורך מתן חוות דעת בנושאים כלכליים וחשבונאים שונים ומגוונים. מטרתן של חוות הדעת המקצועיות הינם לסייע לבתי המשפט בפתרון סוגיות משפטיות הדורשות הבנה בתחום הכלכלי/חשבונאי.

הגשת דו”ח על חסוי לאפוטרופוס הכללי

אחד מתפקידיו של אפוטרופוס הינו הגשת דו”ח שנתי בגין הכנסותיו והוצאותיו של החסוי. בנוסף מגיש האפוטרופוס סמוך למינויו דו”ח הנקרא “פרטה” והמהווה פירוט נכסיו והתחייבויותיו של החסוי ליום מינוי האפוטרופוס. החל משנת 2015 נמנה משרדינו על משרדי רואי החשבון הרשאים להגיש דוחות שנתיים ודו”ח פרטה של אפוטרופוסים על חסויים לאפוטרופוס הכללי.

נושאים כלכליים שונים

במשרדינו רואי חשבון וכלכלנים אשר מתמחים במתן שירות מקצועי של יעוץ עסקי וכלכלי, הערכת שווי חברות/עסקים, בדיקת נאותות  (due diligence) וכד’, הערכות כלכליות ובדיקות מעין אלו נעשות בעיקר לצורך רכישה/מכירה, מיזוגים/פיצולים, גיוס הון, בקשות אשראי מבנקים וכיוצא באלה.

איזון משאבים

אחד הנושאים המרכזיים בהליך גירושין הינו ביצוע חלוקות רכוש בדרך של איזון משאבים בין בני זוג. במשרדינו רואה חשבון המתמחה בכתיבתחוות דעת מומחה לבית משפט במסגרת תיקי גירושין במטרה לסייע לשופטים לבצע איזון משאבים כלכליים בין בני הזוג לצורך חלוקת רכושם.
לרבות חישוב מוניטין אישי ונכסי קריירה ולעתים אף הערכת שווי חברה,  עסקים, חלוקה מיידית או עתידית של זכויות לקבלת כספי פנסיה וכד’. 

שירותי ביקורת

במשרדינו צוות ביקורת נרחב של רואי חשבון בעלי ניסיון רב המעניק שירותי ביקורת לתאגידים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים. צוות הביקורת הינו צוות מיומן ומקצועי בעל ניסיון של שנים רבות בכל ענפי המשק. הצוות מקפיד על תודעת שירות גבוהה ללקוחות המשרד וכן על ביצוע עבודת הביקורת במקצועיות וזאת תוך כדי עמידה בלוחות הזמנים על פי צרכי הלקוח והוראות החוק. צוות הביקורת מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים הכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים, דוחות על השינויים בהון העצמי ונספחים. הצוות פועל בהתאם לכללי התקינה החשבונאית המקובלים בישראל. בנוסף, מעניק הצוות שירותים נוספים כגון: דוחות סקורים/בלתי מבוקרים בדיקות נאותות לצורך רכישה/השקעה וכן בדיקות חשבונאיות/פיננסיות נוספות וזאת על פי דרישת הלקוח ובהתאם לצרכיו.

/

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

במשרדינו צוות מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון של מנהלות חשבונות המעניקות שירותי הנהלת חשבונות הן כפולה והן חד- צידית. הנהלת החשבונות כוללת את ניהול הספרים וביצוע התאמות בנק וכרטיסים באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לכך. הצוות מקפיד על דיווחים שוטפים ועמידה בלוחות הזמנים לרשויות המס וכן על שירות מקצועי ואדיב ללקוחות המשרד. בנוסף, משרדינו מעניק שירותי חשבות שכר באמצעות צוות המנוהל על ידי חשבת שכר בכירה בעלת ניסיון רב המתמחה בדיני עבודה. השירות מיועד הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים המבצעים את הנהלת החשבונות בעסקם.

/

מסים

במשרדינו צוות מומחי מס וביניהם רואי חשבון יוצאי רשות המיסים המתמחים הן במיסוי יחיד/הפרט והן במיסוי חברות. צוות המיסים מעניק שירותי יעוץ הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים בכל היבטי המס הכוללים: ייצוג מול רשויות המס (דיוני שומות, כתיבה וטיפול בהשגות וכו'), מתן חוות דעת מקצועית, תכנוני מס, פרה רולינג, טיפול בסוגיות מס, טיפול בהליך גילוי מרצון ועוד. בנוסף, משרדינו עובד בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מהשורה הראשונה המתמחים במיסים לצורך מתן פתרונות וחוות דעת בסוגיות מס מורכבות וזאת על מנת למצות את זכויות הלקוח בהתאם לחוק ולפסיקה. צוות המיסים במשרדינו דואג בנוסף לקבלת אישורים מיוחדים מרשויות המס, כגון: ניכוי מס במקור מתשלומים לחו"ל, טפסי 50 לקבלנים, אישור על פי סעיף 46 ועוד.

/

.

החזרי מס לשכירים/ פנסיונרים

מרבית העובדים השכירים, שהכנסתם השנתית הינה עד לתקרה שנקבעה בחוק ושאינם מנהלים/ בעלי שליטה בחברות, פטורים מהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. אך עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם כדאי לעובד שכיר/פנסיונר לפנות למשרדי מס הכנסה ולהגיש בקשה לשם החזר מס. במשרדינו רואי חשבון מומחי מיסים בעלי ידע ומומחיות הנדרשים לבדיקת הזכאות להחזרי מס לשכירים/פנסיונרים בגין השנים השוטפות וכן החזרים בגין שנים קודמות שטרם התיישנו, הכנתם והגשתם למס הכנסה עד לקבלת החזר המס המלא לחשבון הבנק של הלקוח.

/

שירותים נוספים:

ייעוץ פנסיוני

לקבלתו של ייעוץ פנסיוני מתאים ישנה חשיבות מכרעת באשר לעתידו הפיננסי של כל אחד ואחת. במשרדינו יועץ פנסיוני בעל וותק של למעלה מ-25 שנה בתחום הפנסיוני המעניק שירותי יעוץ פנסיוני הן ללקוחות המשרד והן ללקוחות חיצוניים. מומלץ מאד לקבוע פגישת ייעוץ בהקדם.
לקבלתו של יעוץ פנסיוני מקצועי.

ייעוץ מס לפרישה

בעת פרישה ממקום עבודה ייתכן ותהא קיימת חבות מס בגין תשלומי הפיצויים. משרדנו מעניק שירותי יעוץ מס לפרישה מעבודה, בהם ישנה חבות מס מהותית. בעת הפרישה קיימים מס’ רב של שיקולים הצריכים להילקח בחשבון על מנת לבחור במסלול המשתלם ביותר מבחינת היבטי המס. רואה חשבון ממשרדינו ימליץ על הבחירה במסלול הנכון עבורכם ובנוסף יסייע במילוי הטפסים הנדרשים על ידי רשויות המס בעת הפרישה.

חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדינו נמנה על משרדי רואי החשבון הכלולים במאגר המומחים של בתי המשפט בישראל וזאת לצורך מתן חוות דעת בנושאים כלכליים וחשבונאים שונים ומגוונים. מטרתן של חוות הדעת המקצועיות הינם לסייע לבתי המשפט בפתרון סוגיות משפטיות הדורשות הבנה בתחום הכלכלי/חשבונאי.

הגשת דו”ח על חסוי לאפוטרופוס הכללי

אחד מתפקידיו של אפוטרופוס הינו הגשת דו”ח שנתי בגין הכנסותיו והוצאותיו של החסוי. בנוסף מגיש האפוטרופוס סמוך למינויו דו”ח הנקרא “פרטה” והמהווה פירוט נכסיו והתחייבויותיו של החסוי ליום מינוי האפוטרופוס. החל משנת 2015 נמנה משרדינו על משרדי רואי החשבון הרשאים להגיש דוחות שנתיים ודו”ח פרטה של אפוטרופוסים על חסויים לאפוטרופוס הכללי.

נושאים כלכליים שונים

במשרדינו רואי חשבון וכלכלנים אשר מתמחים במתן שירות מקצועי של יעוץ עסקי וכלכלי, הערכת שווי חברות/עסקים, בדיקת נאותות  (due diligence) וכד’, הערכות כלכליות ובדיקות מעין אלו נעשות בעיקר לצורך רכישה/מכירה, מיזוגים/פיצולים, גיוס הון, בקשות אשראי מבנקים וכיוצא באלה.

איזון משאבים

אחד הנושאים המרכזיים בהליך גירושין הינו ביצוע חלוקות רכוש בדרך של איזון משאבים בין בני זוג. במשרדינו רואה חשבון המתמחה בכתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט במסגרת תיקי גירושין במטרה לסייע לשופטים לבצע איזון משאבים כלכליים בין בני הזוג לצורך חלוקת רכושם, לרבות חישוב מוניטין אישי ונכסי קריירה ולעתים אף הערכת שווי חברה,  עסקים, חלוקה מיידית או עתידית של זכויות לקבלת כספי פנסיה וכד’.